Video produkcija

Vidjeli ste atraktivan video spot ili promotvan film kakav biste željeli za vašu kampanju, klub, savez, ili sportsku priredbu? Naše dugogodišnje medijsko iskustvo, kao i kreativnost naših partnera i suradnika, jamči vam sasvim posebno iskustvo prilikom korištenja naših sljedećih usluga:

  • proizvodnja video-spotova
  • proizvodnja propagandnih filmova
  • proizvodnja dokumentarnih filmova

Naši projekti>>>